EUROVOC MT5206 : definição de EUROVOC MT5206 e sinónimos de EUROVOC MT5206 (sueco)

 » 
alemão búlgaro chinês croata dinamarquês eslovaco esloveno espanhol estoniano farsi finlandês francês grego hebraico hindi holandês húngaro indonésio inglês islandês italiano japonês korean letão língua árabe lituano malgaxe norueguês polonês português romeno russo sérvio sueco tailandês tcheco turco vietnamês
alemão búlgaro chinês croata dinamarquês eslovaco esloveno espanhol estoniano farsi finlandês francês grego hebraico hindi holandês húngaro indonésio inglês islandês italiano japonês korean letão língua árabe lituano malgaxe norueguês polonês português romeno russo sérvio sueco tailandês tcheco turco vietnamês

dicionario analógico

EUROVOC

MILJÖ

miljöpolitik

ansvar för miljöskador • återvinning av avfall • avfallsförbränning • avfallshantering • biologisk nedbrytbarhet • biologisk standard • bortskaffande av avfall • brandskydd • bullerskydd • djurskydd • dumpning av avfall • ekonomiskt instrument för miljön • ersättning av resurser • exploatering av haven • exploatering av havsbotten • förebyggande av jordskalvsskador • föroreningsbekämpning • föroreningsförebyggande • föroreningsgrad • föroreningskontroll • föroreningskostnad • gemenskapens miljöpolitik • icke förorenande fordon • industririsk • insektsbekämpning • jaktföreskrifter • kustskydd • lagring av avfall • lagring av avfall under jord • miljöavgift • miljöekonomi • miljöforskning • miljökvalitet • miljöövervakning • miljöpåverkan • miljöpolitik • miljörätt • miljöskydd • miljöstandard • miljöstatistik • miljöundervisning • minskade gasutsläpp • nationalpark • naturlig risk • naturreservat • överexploatering av resurser • överlåtbara utsläppsrätter • pant på förorenande produkt • principen om att förorenaren betalar • reningsanordning • resursbevarande • resursförvaltning • resursutnyttjande • resursutvärdering • riskförebyggande • rumslig planering • sanering • skydd av faunan • skydd av floran • skydd av landskapet • skyddat område • svinnbekämpning • uttömning av resurser • vattenanalys • vattenanvändning • vattenbehandling • vattenbehov • vattenförbrukning • vattenförvaltning • vattenskydd

   Publicidade ▼

 

todas as traduções do EUROVOC MT5206


Conteùdo de sensagent

  • definição
  • sinónimos
  • antónimos
  • enciclopédia

 

3910 visitantes em linha

calculado em 0,031s

   Publicidade ▼