» 
alemão búlgaro chinês croata dinamarquês eslovaco esloveno espanhol estoniano farsi finlandês francês grego hebraico hindi holandês húngaro indonésio inglês islandês italiano japonês korean letão língua árabe lituano malgaxe norueguês polonês português romeno russo sérvio sueco tailandês tcheco turco vietnamês
alemão búlgaro chinês croata dinamarquês eslovaco esloveno espanhol estoniano farsi finlandês francês grego hebraico hindi holandês húngaro indonésio inglês islandês italiano japonês korean letão língua árabe lituano malgaxe norueguês polonês português romeno russo sérvio sueco tailandês tcheco turco vietnamês

definição - gi

definição - Wikipedia

   Publicidade ▼

sinónimos - gi

ver também

   Publicidade ▼

locuções

-(av)levere, gi videre, bringe ut • (gi) blaffen • (gi) etter • (gi) godt mål • (gi) godt mål, litt attpå • (opp)gi • det å gi opp • få til å gi opp • gi (komplimenter) • gi (noen) bank • gi (noen) en overhaling • gi (noen) nådestøtet • gi (noen) æren for (noe) • gi (stats)støtte til • gi (stats)støtte til, subsidiere • gi adgang • gi akt på • gi avkall • gi avkall på • gi avskjedslønn • gi avslag • gi ballen skru (til høyre eller venstre) • gi belønning • gi belønning/dusør • gi beroligende middel • gi beskjed om • gi bidrag (til) • gi bort • gi bryst • gi deg da! • gi deg! • gi dispensasjon • gi en (ublid) medfart • gi en blod på tann • gi en dask • gi en dose • gi en dukkert • gi en hjelpende hånd • gi en medhold • gi en overhaling • gi en prøve • gi en reportasje om • gi en reprimande • gi en støkk • gi en ørefik • gi et bedøvende middel • gi et bidrag • gi et dårlig rykte • gi et dårlig rykte/omdømme • gi et rapp • gi et skjevt bilde • gi etter • gi etter (for) • gi etter for • gi falske forventninger • gi falskt skjær av • gi fastere form • gi firkantet form • gi for lite penger tilbake • gi for store forhåpninger • gi fra seg • gi fritt utløp for • gi fullmakt • gi garanti for • gi gass • gi godtgjøring • gi godtgjøring/honorar • gi hard medfart • gi husly • gi i oppdrag • gi juling • gi klar beskjed • gi konkret form • gi liv til • gi losji til • gi lov • gi lov til • gi lov til å gå • gi lover • gi løfte om • gi massasje • gi mat • gi med på kjøpet • gi metallklang • gi narkose • gi navn • gi noe • gi noe/noen skylden (for) • gi noen en kald skulder • gi noen en start som • gi næring • gi opp • gi opp det å • gi opp få til å • gi opp ikke • gi opp/avkall på • gi ordet til • gi oss noe eller så skal du få! • gi plass for • gi privattimer • gi pålegg om • gi reprimande • gi rett til • gi rett til å • gi ris • gi råd • gi seg • gi seg i kast med • gi seg ut for • gi seg ut for å være • gi signal • gi sin fulle støtte til • gi sin tilslutning • gi sitt besyv med • gi skylden for • gi skyss • gi slipp (på) • gi slipp på • gi sparken • gi startforbud • gi stilpreg • gi støtte til • gi svar på tiltale • gi tapt • gi tegn til å komme • gi til veldedige formål • gi tilbakevirkende kraft • gi tilnavn • gi tilnavn/økenavn • gi tips • gi ut • gi uttrykk for • gi videre • gi villedende opplysninger • gi vondord • gi/få i oppdrag • gi/få sparken • gi/få straffepoeng • gi/ha en (hoved)rolle i en film • gi/ha rett til • gi/la gå videre • gi/levere tilbake • gi/søke ly • ha/gi tillatelse til • ikke gi seg • kan du være så snill å gi meg • nekte (å gi) • nå får du gi deg! • på kjøpet gi med • sende/gi videre • yte (noen) rettferdighet, gi det som tilkommer noen

dicionario analógico 

diffuse; disseminate; peddle; put about; spread; propagate; make known; circulate; put into circulation (en)[Classe]

manifest; display; express; show; evince (en)[Classe]

communicate (en)[Classe]

faire qqch (pour l'homme) (prop. courante) (fr)[ClasseParExt...]

faire avoir qqch de soi à qqn (fr)[Classe...]

displacement (en)[Classe]

transport; transportation; transfer; transferral; conveyance; transit (en)[ClasseHyper.]

action de porter (fr)[Classe]

vehicle; means of conveyance; transportation; means of transport (en)[ClasseHyper.]

duct; epithelial duct; canal; channel (en)[ClasseHyper.]

radio et télévision : mode de télécommunication (fr)[Thème]

(communicate; impart; inform; let know), (mesh; grid; net; network; meshing; meshwork), (network) (en)[Thème]

(information), (diffuse; disseminate; peddle; put about; spread; propagate; make known; circulate; put into circulation), (communicate) (en)[Thème]

give change; exchange; barter; trade in; trade; swap; swop; switch (en)[DomaineCollocation]

factotum (en)[Domaine]

Transfer (en)[Domaine]

Process (en)[Domaine]

Transportation (en)[Domaine]

enterprise (en)[Domaine]

anatomy (en)[Domaine]

BodyVessel (en)[Domaine]

telecommunication (en)[Domaine]

instrument (en)[Domaine]

contribution, dispatching, entry, forwarding, mailing, sending (en) - change of state (en) - business, business enterprise, commercial enterprise (en) - direction, management (en) - instrumentality, instrumentation (en) - passage, passageway (en) - transmission (en) - communicating, communication (en) - communicator (en) - mover (en)[Hyper.]

motion, move, movement (en) - movement (en) - mover, moving company, public mover, removal company, removal firm (en) - mover, removal man, remover (en) - movable, moveable, transferable, transferrable, transportable (en) - movable (en) - channel, channelise, channelize, communicate, convey, hand, hand on, pass, pass on, transfer, transmit, transport (en) - carry, channel, conduct, convey, impart, transmit (en) - transfer (en) - bring, convey, fetch, get (en) - carry, transport (en) - bring, convey, take (en) - send, ship, transport (en) - channelise, channelize, direct, guide, head, maneuver, manoeuver, manoeuvre, point, steer (en) - canalise, canalize, channel (en) - transport (en) - mail, post, send (en) - send, send out (en) - replant, transfer, transplant (en) - shift, transfer (en) - remove, transfer (en) - transfer (en)[Dérivé]

remove, transport (en)[Nominalisation]

commerce, commercialism, mercantilism, trade (en)[Desc]

move, throw (en)[Cause]

go, go along, locomote, move, travel (en) - plural, plural form (en)[Domaine]

gi (v.)


 

proibir; recusar; reprovar (pt)[Classe]

annuler ou supprimer (fr)[Classe]

spectacle féminin de déshabillage (fr)[Classe]

punishment; castigation; chastisement (en)[ClasseHyper.]

punishment; penalty; penalization; penalisation; retribution (en)[ClasseHyper.]

qui punit (fr)[Classe]

déterminer la valeur d'une quantité (fr)[Classe]

compter (fr)[Classe]

(censor), (censura) (pt)[Thème]

(punishment; penalty; penalization; penalisation; retribution) (en)[Thème]

droit pénal (fr)[termes liés]

law (en)[Domaine]

Punishing (en)[Domaine]

mathematics (en)[Domaine]

Judging (en)[Domaine]

social event (en) - nude dancing (en) - social control (en)[Hyper.]

demo, demonstrate, exhibit, present, show (en) - bare o.s., discase, dismantle, disrobe, get nude, peel, strip, strip down, uncase, unclothe, undress (en) - bare, disinvest, divest, strip, undress (en) - ecdysiast, exotic dancer, peeler, stripper, striptease, striptease artist, stripteaser (en) - attach a penalty to, make punishable, penalise, penalize, punish (en) - penally, punitively, punitorily (en) - estimate, estimation (en) - judgement, judging, judgment (en) - approximation, assessment, estimate, estimation, evaluation, idea (en) - appraisal, estimate, estimation (en) - assumption, conjecture, guess, hypothesis, impression, presumption, speculation, supposition, surmisal, surmise, theory, verge (en) - cost estimate, estimate, estimated cost, estimated costs, estimate of costs, estimate of the cost, estimate of the costs, estimation, quotation (en) - evaluator, judge (en) - guesser (en) - approximate, approximative, broad, rough (en)[Dérivé]

rehabilitative (en)[Ant.]

gi (v.)
gi (v.)


 

faire pénétrer (fr)[Classe]

faire passer qqch de soi à qqch ou qqn d'autre (fr)[Classe...]

nurse; tend; tend to; look after; medicate; treat; heal; recuperate; cure; recover (en)[ClasseHyper.]

mettre tout son soin à (fr)[Classe]

être attentif, prêter attention (fr)[Classe]

action de gouverner (fr)[Classe]

authority (en)[Classe]

administration; management (en)[Classe]

action de faire pénétrer une substance dans le corps (fr)[Classe]

chemist's; drugstore; pharmacy; dispensary (en)[ClasseHyper.]

consulting room; practice; practise (en)[Classe]

faire pénétrer qqch dans le corps d'autrui (fr)[Thème]

(cure; drug; remedy; medicine; medication; medicament; medicinal drug) (en)[Thème]

(accountancy; book-keeping), (total amount; sum; sum of money; amount of money), (trust company; trust corporation) (en)[termes liés]

(cure; drug; remedy; medicine; medication; medicament; medicinal drug) (en)[termes liés]

(Dr; doctoral degree; doctor's degree; doctorate; Dr.; doctor; Ph.D.; PhD) (en)[termes liés]

medicine (en)[Domaine]

TherapeuticProcess (en)[Domaine]

factotum (en)[Domaine]

Putting (en)[Domaine]

Position (en)[Domaine]

medication (en) - distribution (en) - clinic (en) - commission, contribution, part, percentage, portion, share, slice (en) - learned profession (en) - practice (en)[Hyper.]

cure, intervention, remedy, therapy, treatment (en) - administer, allot, deal, deal out, dish out, dispense, distribute, dole out, lot, mete out, parcel out, shell out (en) - medicate, medicine (en) - care, doctor's, medical, medicinal (en)[Dérivé]

administer, administrate, manage (en) - administer, dispense (en)[Nominalisation]

give (en) - medical science, medical specialty, medicine (en)[Domaine]

gi (v.)


 

permettre (autoriser) (fr)[Classe]

personne qui aime à discourir (fr)[Classe]

orator; speechmaker; rhetorician; public speaker; speechifier (en)[Classe]

(password; watchword; parole; countersign) (en)[Thème]

factotum (en)[Domaine]

Giving (en)[Domaine]

person (en)[Domaine]

Human (en)[Domaine]

confersNorm (en)[Domaine]

transfer (en) - speaker, talker, utterer, verbaliser, verbalizer (en) - human being, individual, mortal, person, sb, somebody, someone, soul (en) - accept, consent, go for (en) - allow, let, permit (en)[Hyper.]

giving (en) - gift, giving, offering, present (en) - bestower, conferrer, donor, giver, presenter (en) - blab, blabber, chatter, clack, gab, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle (en) - chatter (en) - babble, blather, blether, blither, rave, smatter, talk rubbish (en) - blabber, blabber on, chaffer, chat, chatter, chew the fat, chitchat, chit-chat, claver, confab, confabulate, gab, gossip, have a natter, jaw, natter, prattle, shoot the breeze, talk, tattle, visit (en) - babble, jabber, mouth off, rabbit on, rant, rave, spout (en) - babble (en) - allow, grant (en) - give, grant (en) - approval, go-ahead, green light, license, permission, permit, the green light (en) - clearance, franchise, licence, license, permit (en) - countenance, endorsement, imprimatur, indorsement, sanction, warrant (en) - admissible, allowable, allowed, permissible, permitted (en) - allowable (en) - permissive (en)[Dérivé]

babbling, blathering, blithering, jabbering, prattling (en)[CeQuiEst~]

déclamer (fr)[PersonneQui~]

have, have got, hold (en)[Cause]

take (en) - withholder (en) - ban, defeat, disallow, dismiss, flout, forbid, interdict, nix, overrule, prohibit, proscribe, repudiate, spurn, veto, vote down (en)[Ant.]

gi (v.)


gi (v.)


 

faire avoir qqch de soi à qqn (fr)[Classe...]

faire passer qqch de soi à qqch ou qqn d'autre (fr)[Classe...]

faire passer qqch de soi à qqch ou qqn d'autre (fr)[Classe...]

artiste; artist; creative person (en)[ClasseParExt.]

commerçant (fr)[Classe...]

humain (selon une détermination fonctionnelle, physique ou psychologique) : personne (fr)[Classe...]

munir (fr)[Classe...]

répartition (fr)[Classe]

dedication; ordination; consecration; grant; award; conferment; assignment; allotment; apportionment; apportioning; allocation; parceling; parcelling; assignation (en)[ClasseHyper.]

diffusion de marchandises (fr)[Classe]

bit; dollop; morsel; chunk; nugget; shard; lump; piece; scrap; stub; snip; snippet; snipping (en)[Classe]

detail; particular; item (en)[Classe]

partie de qqch. (fr)[ClasseHyper.]

(owed; indebted; owing; due), (expenditure; expenditures; spending; disbursement; disbursal; outlay; outgo), (payment), (currency), (subject to tax) (en)[Thème]

(future; future tense), (follow on; follow upon; result; ensue; succeed; come after; follow), (future; hereafter; futurity; time to come) (en)[Thème]

(dedication; ordination; consecration; grant; award; conferment; assignment; allotment; apportionment; apportioning; allocation; parceling; parcelling; assignation) (en)[Thème]

(publish; publicise; publicize; make public; broadcast), (exhibition room; showroom; salesroom; saleroom) (en)[termes liés]

posséder, possession (fr)[termes liés]

(specificity), (specific), (peculiarity; particular; specific; trait; characteristic; genius; characteristic property; singularity), (good) (en)[termes liés]

economy (en)[Domaine]

Giving (en)[Domaine]

Sharing (en)[Domaine]

impresario, promoter, showman (en) - give (en)[Hyper.]

display, exhibit, expose, hang, offer, present, show (en)[PersonneQui~]

demo, demonstrate, exhibit, present, show (en) - distribution (en) - dispensation (en) - allocation, allotment, apportioning, apportionment, assignation, assignment, award, conferment, distribution, grant, parceling, parcelling (en) - deal (en) - dispenser (en) - distributer, distributor, electrical distributor (en) - allocator (en) - dispenser (en) - dispensation (en) - allocate, apportion, appropriate, assign, set aside (en) - administer, allot, deal, deal out, dish out, dispense, distribute, dole out, lot, mete out, parcel out, shell out (en) - parcel (en) - apportion, deal, distribute, divide, divvy, divvy up, partition, portion out, share, share out, split (en) - partake, partake in, share (en)[Dérivé]

accredit to, accredit with, allocate, allot, ascribe to, assign, attribute to, award, credit to, credit with, grant, portion (en)[Nominalisation]

deal, do business, sell, trade (en)[Analogie]

gi (v.)


Wikipedia

.gi

                   
.gi
Introdusert: 1995
TLD-type: Nasjonalt toppnivådomene
Status: Aktiv
Registreringsenhet: GibNet
Sponsende organisasjon: GibNet
Tiltenkt bruk: Nettsteder med tilknytning til Gibraltar
Faktisk bruk: Blir en del brukt i Gibraltar. Også brukt i den spanske provinsen Girona
Struktur: Registreringer gjøres direkte på andre nivå, eller på tredje nivå under forskjellige andrenivå kategorier
Dokumenter: Regelverk
Konfliktpolitikk: Konfliktpolicy
Nettsted: nic.gi

.gi er Gibraltars nasjonale toppnivådomene (ccTLD) for Internett.

På grunn av sammenfallet i forkortelsene har det også blitt brukt for enkelte domener i den spanske provinsen Girona.

  Se også

  Eksterne lenker

   
               

 

todas as traduções do gi


Conteùdo de sensagent

  • definição
  • sinónimos
  • antónimos
  • enciclopédia

  • definisjon

   Publicidade ▼

 

4178 visitantes em linha

calculado em 0,172s

   Publicidade ▼